Brainstormen Sportakkoord

Van behoefte peilen naar concrete acties

Door Tess in Algemeen|jul '24 Tess Anbergen

Als vervolg op de startbijeenkomst hebben wij op dinsdag 9 maart 2021 een brainstormsessie gehouden met de sportaanbieders en andere betrokken partijen uit Oudewater. Tijdens deze sessie was er de gelegenheid om zelf als sportaanbieder jou ideeën voor Oudewater op het gebied van sporten en bewegen en gezonde leefstijl te delen. Doel van de avond: brainstormen over acties die we kunnen gaan maken. In dit artikel bepreken we de resultaten van deze brainstormsessie.

Onboardingsgesprekken

Het afgelopen half jaar zijn er met alle betrokken partijen uit Oudewater onboardingsgesprekken geweest met als doel de behoefte peilen bij alle betrokken partijen. Aan de hand van de uitkomsten van deze onboardingsgesprekken hebben wij onze brainstormsessie ingericht. Hieronder per thema een aantal opvallende resultaten van de onboardingsgesprekken.

Thema 1: Inclusief sporten en bewegen
 • Betrokken partijen geven aan dat er meer variatie mag komen in het sport en spel aanbod voor de senioren doelgroep (65+).
 • Een evenement waarbij sportverenigingen zich kunnen presenteren. Niet wedstrijd gericht.
Thema 2: Toekomstgerichte sportaanbieders
 • Groot deel sportverenigingen geven aan meer te willen samenwerken met de andere verenigingen.
 • Als sportverenigingen de samenwerking opzoeken met scholen en de verzorgingstehuizen.
 • Clinics aanbieden op de scholen.
 • Sportfaciliteiten voor ouderen realiseren op de sportaccommodaties die er al zijn.
Thema 3: Duurzame sportinfrastructuur
 • Sportruimtes en sportfaciliteiten inzetten voor meerdere doelgroepen of sporten.
 • Een voetbalkantine zo inrichten, zodat dit overdag ingezet kan worden voor de senioren doelgroep.
Thema 4: Van jongs af aan vaardig bewegen
 • Scholen staan positief tegenover het creëren van gezonde scholen.
 • Kinderen veelzijdig laten bewegen. Hierbij meer de samenwerking opzoeken met sportverenigingen.

Brainstormsessie

Tijdens de brainstormsessie zijn er een hoop goede en creatieve ideeën op het gebied van sporten en bewegen en gezonde leefstijl besproken. De brainstormsessie is enorm waardevol geweest voor het vervolg van het Sportakkoord. Aan de hand van de uitkomsten van deze brainstorm avond gaan wij samen met de regiegroep bepalen met welke acties we het komende jaar gaan starten. Hieronder een overzicht van alle acties die tijdens deze brainstorm avond voorbij zijn gekomen. Deze acties staan benoemd per thema, zoals dit beschreven staat in het Sportakkoord. Dit is een brainstorm avond geweest, dus de onderstaande acties staan nog niet vast voor het komende jaar.

Thema 1: Inclusief sporten en bewegen
 • Trainers voor de klas.
 • Sport van de maand
 • Organiseren clinics voor meerdere doelgroepen
 • Ouder-kind sportdagen / clinic dagen
Thema 2: Toekomstgerichte sportaanbieders
 • Bekendheid geven aan Ferm Werk voor financiële mogelijkheden m.b.t. sporten
 • (openbare) sportfaciliteiten inrichten
 • Instroom niveau per sportaanbieder in kaart brengen
Thema 3: Duurzame sportinfrastructuur
 • Sportfaciliteiten zo inrichten, zodat ze gebruikt kunnen worden voor meerdere doelgroepen of sporten
 • Samenwerking opzoeken tussen verenigingen als er nieuwe sportaccommodaties worden ontwikkeld
Thema 4: Van jongs af aan vaardig bewegen
 • ASM toepassen bij verenigingen
 • Gezonde leefstijl op de kaart zetten
 • Als sportaanbieder de samenwerking opzoeken met andere partijen op het gebied van gezonde leefstijl, denk aan een voedingscoach
 • Creëren van een gezonde school visie op alle basisscholen

Het komende jaar gaan we samen met de regiegroep en de sportaanbieders van Oudewater aan de slag om het Sportakkoord Oudewater met elkaar uit te voeren. Er komen hierbij een aantal stappen aanbod die we het komende jaar met elkaar gaan maken. Mocht je geen zitting hebben in de regiegroep, maar wel mee willen denken over de plannen, dat kan! We gaan twee keer per jaar een Sportkaffee organiseren. Dit is de gelegenheid voor alle inwoners, sportaanbieders en andere bedrijven en organisaties uit Oudewater om met elkaar ervaringen, doelen en ambities uit te wisselen. 

7E2FC08C B35B 4598 A8EF 152D3659CA14 1 201 a

Inmiddels hebben wij al 10 aanmeldingen voor de regiegroep: