De rol van onze regiegroep

Het is de taak van Oudewater Vitaal om het Sportakkoord aan te jagen en te coördineren. Het Sportakkoord wil inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Op een wijze die past bij Oudewater, die past bij de clubs, de mentaliteit, de saamhorigheid en de gedeelde verantwoordelijkheid. Met samenwerking, kennisdeling, afstemming en uitwisseling creëren we een toekomstbestendig sportaanbod voor jong en oud. De regiegroep speelt hierin een belangrijke rol.

De regiegroep is een overkoepelend sportplatform, waarin verenigingen, organisaties en sportondernemingen zitting hebben. Deze regiegroep draagt zorg voor de inzet van de subsidie die is gekoppeld aan het Sportakkoord.

Heb je vragen, interesse of suggesties? Dit horen we graag via info@oudewatervitaal.nl. 

Bekijk ook onze blogs over het Sportakkoord op onze website. Startbijeenkomst , Brainstormsessie , aanvraag Sportakkoord.

Logo Lokaal Sportakkoord Oudewater 1