Bewegingsonderwijs

Inmiddels verzorgd Oudewater Vitaal de gymlessen op alle basisscholen van Oudewater. Deze gymlessen worden verzorgd door gediplomeerde vakleerkrachten van Oudewater Vitaal die een enorme passie hebben voor het vak bewegingsonderwijs. Het doel van deze gymlessen is beter en leuker bewegingsonderwijs creëren voor ieder kind in Oudewater.

DE VISIE VAN HET BEWEGINGSONDERWIJS

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs staat plezier centraal in de gymlessen. Plezier krijgen in het sporten en bewegen is een van de belangrijkste doelen die wij met de gymlessen willen bereiken. Wij, als vakleerkrachten, worden er blij van als we kinderen met plezier in de gymzaal zien bewegen en met een positief gevoel de gymzaal weer verlaten. Dit plezier in bewegen proberen wij te bereiken door met enthousiasme en passie voor de klas te staan en ons eigen plezier in bewegen over te brengen op de kinderen.

Naast plezier krijgen in sporten en bewegen staat het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden ook hoog in het prioriteitenlijstje. Wij proberen met onze gymlessen de kinderen op hun eigen niveau uit te dagen om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Wij zorgen hiervoor door in onze gymlessen zoveel mogelijk te differentiëren. Kinderen worden altijd uitgedaagd om een stapje moeilijker te proberen en daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid om een stapje terug te nemen. Er zal tijdens de gymlessen altijd naar gestreefd worden dat kinderen op hun eigen niveau wat geleerd hebben.

2022 04 Fotografie Oudewater Vitaal 7

DE GYMLES INHOUDELIJK

Tijdens de gymlessen maken wij gebruik van de vaste leerlijnen, zoals deze staan beschreven in het Athletic Skills Model (ASM). Hierover zal later meer uitleg komen. Naast het werken aan de grondvormen van het ASM kijken wij ook naar de trends en ontwikkelingen die er op dat moment zijn. De bewegingscultuur om ons heen is altijd in beweging en wij zullen onze gymlessen hierop aanpassen en steeds weer nieuwe activiteiten introduceren bij de kinderen.

Er wordt veel creativiteit gevraagd van onze vakleerkrachten om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te creëren voor de kinderen op de basisscholen. Wij werken daarom in een team met meerdere vakleerkrachten. Met elkaar brainstormen wij over het jaarplan van het bewegingsonderwijs en houden wij elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Doordat we nauw samenwerken als team worden er veel nieuwe spellen en activiteiten met elkaar gedeeld. We hebben een groot variërend aanbod aan beweegactiviteiten in de gymlessen.

Team bewegingsonderwijs – Tess – Robin – Thijs – David

Tijdens de gymlessen vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier ervaren in het sporten en bewegen. Hoe meer plezier de kinderen ervaren in het sporten en bewegen, hoe groter de kans op een leven lang sporten en bewegen.

Tess – vakleerkracht bewegingsonderwijs

ATHLETIC SKILLS MODEL

Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor het bewegingsonderwijs, de ongeorganiseerde sport, lifestyle, gezondheidszorg en de breedtesport. Het ASM streeft naar een optimale talentontwikkeling voor iedereen ongeacht niveau, leeftijd of mogelijkheden. Het ASM richt zich op jong en oud, valide en invalide en is toepasbaar in het hele spectrum van sport en bewegen.

Binnen het ASM wordt er gebruik gemaakt van verschillende grondvormen van bewegen. Deze 10 grondvormen van bewegen zijn ons uitgaanspunt voor de jaarplanning van de gymlessen. De 10 grondvormen worden verdeeld over het gehele schooljaar en alle grondvormen van bewegen komen aanbod. De 10 grondvormen van bewegen zijn: balanceren en vallen, stoeien en vechten, gaan en lopen, springen en landen, rollen en duikelen en draaien, gooien en vangen/ werpen en slaan, trappen en schieten, klimmen en klauteren, zwaaien, bewegen op muziek. 

Afbeelding1 1

Ook de werkwijze van het ASM wordt gebruikt in de gymlessen. De huidige generatie groeit op met beweegarmoede. Dit is een maatschappelijk probleem dat gevolgen heeft voor de gezondheid als de fitheid en prestaties in de sport. Bij dit beweegarmoede wordt er ook gekeken naar het eenzijdig bewegen. Kinderen kiezen vaak op vroege leeftijd al voor 1 specifieke sport. Dit eenzijdig bewegen zorgt op een grotere kans op blessures, overbelasting en uitval. 

Tijdens de gymlessen bieden wij alle grondvormen van bewegen aan, zodat de kinderen op een veelzijdige manier zich kunnen ontwikkelen in bewegen en sport. Het aanbieden van zoveel mogelijk verschillende basisvaardigheden van sporten en spelvormen is goed voor een gezonde en kwalitatieve ontwikkeling van kinderen. . 

Voordelen ASM voor kinderen
  • Minder blessures die ontstaan door een eenzijdige belasting
  • Betere prestaties en meer kwaliteit van bewegen
  • Beter aanpassingsvermogen en meer creativiteit
  • Meer en langer plezier in sport en bewegen

MQScan

Tijdens de gymlessen wordt er twee keer paar jaar een MQscan afgenomen. De MQscan is een scan waarbij er gekeken wordt naar de motoriek van de kinderen. Aan de hand van de uitslag van deze MQscan wordt er gekeken welke kinderen een motorische achterstand hebben of dat er juist sprake is van een motorisch talent. We krijgen zo een overzicht van het motorische niveau van alle kinderen van Oudewater in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Het belangrijkste doel van deze MQscan is dat we de motoriek van de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen verbeteren. We kijken hoe er gescoord wordt en passen hiermee de lessen aan. Er worden andere accenten in de gymlessen gelegd om zo de motoriek te verbeteren. 

B451FDCB B352 439D B29D DEC56313F1FF 1