Sportakkoord Oudewater

Van Sportakkoord naar activiteiten

Door Tess in Algemeen|mei '24 Tess Anbergen

Vorig jaar hebben sportaanbieders en andere organisaties in Oudewater een lokaal Sportakkoord met elkaar afgesloten. Daarna heeft de gemeente aan Oudewater Vitaal gevraagd om er voor te zorgen dat de ambities van het Sportakkoord tot leuke concrete activiteiten gaan leiden!

Waarom een Sportakkoord?

Vrijwel elke gemeente in Nederland werkt inmiddels met een lokaal Sportakkoord. Met zo’n akkoord wil de overheid er voor zorgen dat iedereen een leven lang plezier aan sport kan beleven. In veel gemeentes wordt nu samengewerkt aan een veilige, gezonde en beweegvriendelijke omgeving voor sporters, vrijwilligers en toeschouwers.

In het Sportakkoord Oudewater staan de thema’s, doelen en ambities geformuleerd die wij samen met de betrokken partijen willen gaan behalen. Voorbeelden zijn een voor iedereen toegankelijk sportmoment én het opstellen van een kalender met alle sport gerelateerde activiteiten. 

Startbijeenkomst

Dinsdagavond 2 februari jl. was het startschot van het uitvoeren van het Sportakkoord Oudewater. Een groot aantal sportaanbieder en andere organisaties waren op onze uitnodiging ingegaan. Met ruim 25 deelnemers was het een geslaagde avond en we kunnen concluderen dat verenigingen en organisaties in Oudewater het Sportakkoord een warm hart toedraagt. 

Na deze avond hebben 5 organisaties zich ook opgeven voor de Regiegroep. Dit zijn Richard Proost, Gympoint, FC Oudewater, de GGD en beheer Noortsyde en de volleybal. Samen met deze Regiegroep gaat Oudewater Vitaal de thema’s, doelen en ambities uitwerken naar concrete activiteiten en actiehouders.

Mocht je geen zitting hebben in de Regiegroep, maar wel mee willen denken over de plannen, dat kan! We gaan twee keer per jaar een Sportkaffee organiseren. Dit is de gelegenheid voor alle inwoners, sportaanbieders en andere bedrijven en organisaties uit Oudewater om met elkaar ervaringen, doelen en ambities uit te wisselen.

Een aantal ambities uit het Sportakkoord zijn inmiddels al gerealiseerd. Zo is onlangs onze website live gegaan, het sportplatform voor en met alle sportaanbieders van Oudewater. Op dit sportplatform staat onder andere ook de activiteitenkalender. 

Wat nu?

Op dinsdag 9 maart is er een brainstormsessie . Dan gaan we per thema brainstormen over leuke activiteiten en acties. Mocht je je nog willen opgeven voor de Regiegroep of vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, stuur dan een mailtje naar david@oudewatervitaal.nl.

Ben je benieuwd welke doelen en ambities er in het sportakkoord staan, neem dan een kijkje op de website van de gemeenteraad. Hier vind je het hele Sportakkoord Oudewater terug.