Aanvraag Sportakkoord Oudewater

Heb jij een aanvraag voor het sportakkoord? Dien deze dan hier in!!

Door Tess in Algemeen|sep '21 Tess Anbergen

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is er budget vrijgekomen om het sporten en bewegen te stimuleren in Oudewater. Het Lokaal Sportakkoord is er mede voor om sportaanbieders te ondersteunen in hun activiteiten. 

Heb jij een actie of initiatief waarmee je Oudewater vitaler wilt maken en wat aansluit bij ons Sportakkoord lees dan onderstaande uitleg. Je kan een aanvraag indienen, zodat jij jou initiatief kunt uitvoeren. Lees onderstaand de uitleg van een aanvraag en aan welke criteria je moet voldoen.

Een sportaanvraag moet passen binnen de 4 thema’s van het Sportakkoord

Thema 1

Inclusief sporten en bewegen 

Onder inclusief sporten en bewegen verstaan we; sporten voor iedereen. Ongeacht geslacht, leeftijd, huidskleur, geloof, handicap en financiële situatie. Het sportakkoord richt zich met name op het (verder) uitbreiden en combineren van sporten en bewegen, nadrukkelijk ook voor Oudewaternaren die niet aangesloten zijn bij een sportclub of vereniging.

Thema 2

Toekomst gerichte sportaanbieders

Op de toekomst gericht is een breed begrip. Denk maar eens aan organisatie, vrijwilligersbeleid, ledenwerving, vernieuwend blijven en opleidingen of cursussen. Ook het samenwerken tussen sportverenigingen onderling en het werken aan een gezamenlijk sportplatform valt onder toekomst gerichte sportaanbieders.

Thema 3

Duurzame sportinfrastructuur

Investeren in openbare sportaccommodatie of bijvoorbeeld gebouwen verduurzamen door middel van zonnepanelen. Ter stimulering van sporten en bewegen is de openbare ruimte beter te benutten en ook beter bekend te maken onder de Oudewaternaren. Wie weet bijvoorbeeld dat de Wulverhorst een beweegtuin heeft?

Thema 4

Van jongs af aan vaardig bewegen 

Een gezonde levensstijl van jongs af aan, daar hoort vaardig bewegen ook bij. Kinderen van jongs af aan kennis laten maken met veelzijdig bewegen en vanaf jongs af aan kennis laten maken met een gezonde leefstijl door middel van de gezonde school.

Vanuit de regiegroep hebben we een aantal afspraken opgesteld die we graag terug willen zien in een aanvraag:

Het aanvraagformulier voor het Sportakkoord van Oudewater kunt u hier downloaden. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u deze opsturen naar info@oudewatervitaal.nl.

Na de aanvraag zal er door buurtsportcoach David contact worden opgenomen. We proberen alle aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen. 

Mocht u nog vragen hebben over het indienen van een aanvraag, stuur dan gerust een mail naar info@oudewatervitaal.nl . We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen!

We zien graag al jullie aanvragen tegemoet!!